شرکت ماشین آلات راهسازی و ساختمان هیدرواطلس
بیابید

خدمات پس از فروش

جهت استفاده از خدمات پس از فروش

با شماره های 9-88653805 داخلی 3 تماس حاصل فرمائید

فرم استخدام

مشخصات
تحصیلات
ردیف 1
ردیف 2
ردیف 3
ردیف 4
سایر دوره های آموزشی
ردیف 1
ردیف 2
ردیف 3
ردیف 4
سوابق کاری
مهارتها
زبانهایی غیر از زبان مادری که با آنها آشنا هستید:
معرف
سه نفر معرف