لودر

لودر TL260
هیدرو اطلس
دستگاه به دلیل داشتن وزن و ابعاد مناسب دارای مانورپذیری بالا می باشد.
دستگاه با توجه به کلاس وزنی از موتور بسیار قویتر نسبت به دستگاهها ی رقبا برخوردار است و مصرف سوخت پایین تری دارد.