جرثقیل تلسکوپی T13.2

جرثقیل تلسکوپی 13.2
هیدرو اطلس
از جمله تولیدات هیدرواطلس ساخت جرثقیل 13.2 می باشد که این نوع جرثقیل کوچکترین نوع جرثقیل در بین جرثقیل های ساخت داخل می باشد. جرثقیل کفی