شرکت ماشین آلات راهسازی و ساختمان هیدرواطلس
بیابید

جرثقیل تلسکوپی 13.2

جرثقیل تلسکوپی 13.2
از جمله تولیدات هیدرواطلس ساخت جرثقیل 13.2 می باشد که این نوع جرثقیل کوچکترین نوع جرثقیل در بین جرثقیل های ساخت داخل می باشد. جرثقیل کفی